Kategorie, w których nagradzamy

Edukacja

Zwycięzcy w tej kategorii promują cyfrowe kompetencje i tworzą projekty edukacyjne. Poprzez swoje działania edukacyjne wspierają proces zmiany myślenia o znaczeniu technologii w nowoczesnej gospodarce. Promują również Polskę na świecie w zakresie wykorzystania cyfryzacji i nowych technologii, wdrażają lub zachęcają do nowych rozwiązań w sektorze publicznym. Zwycięzcy w tej kategorii pracują w sektorze edukacyjnym lub sektorze administracji publicznej. Są innowatorami w zakresie programów edukacyjnych.

Innowacje i technologie

Ta kategoria wyróżnia osoby, które tworzą firmy oparte na innowacyjnym produkcie, usłudze lub zastosowaniach. Osoby nominowane w tej kategorii projektują najważniejsze technologie przyszłości w Polsce. Osoby wdrażające innowacje spowodowały, że ich przedsiębiorstwo funkcjonuje w obecnie w zupełnie nowym, innowacyjnym modelu. Osoby nominowane z odwagą skalują biznes globalnie i budują markę Polski na świecie.

Inwestycje

Osoby nominowane w tej kategorii zapewniają młodym przedsiębiorcom niezbędne wsparcie i zasoby finansowe. Są one w pełni dedykowane inwestycjom w spółki technologiczne, na różnym etapie ich rozwoju. Mogą to być zarówno dostarczyciele kapitału, jak i osoby ten proces wspierającymi. Osoby nominowane powinny mieć co najmniej kilkuletni trackrecord inwestycyjny, jak również doświadczenie w exitach/follow-on’ach. Do nagrody mogą być nominowane osoby zarówno odpowiedzialne za wybrane inwestycje, jak i Chief Investment Officer’owie wybranych Funduszy inwestycyjnych. Nominowane mogą być także osoby pełniące role „aniołów biznesu”, jednak tylko w przypadku potwierdzonego zaangażowania w kilka projektów, udzielania bieżącego wsparcia spółkom, jak i udokumentowanych sukcesów wybranych firm. Nominowane mogą być także osoby związane z programami akceleracyjnymi, jednak tylko w przypadku potwierdzonego finansowania kolejnych rund spółek wspieranych w ramach tych programów.

Transformacja cyfrowa

Osoby nominowane w tej kategorii osiągnęły wybitne sukcesy w zakresie rozwoju swojego przedsiębiorstwa w kierunku wykorzystania nowych technologii. Zmiany te mogą dotyczyć firm, urzędów czy instytucji. Ich przedmiotem mogła być infrastruktura technologiczna, ale nie tylko. Mogła to być też zmiana kultury organizacyjnej czy budowanie otwartego i elastycznego środowiska z nastawieniem na globalną gospodarkę. W tej kategorii punkt ciężkości położony jest na proces, nie na zwrot z inwestycji. Ta kategoria dotyczy przedstawicieli firm z wieloletnią tradycją, nie startupów.

Wizjoner

Osoba nominowana w tej kategorii posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe. Otwiera nowe obszary dla biznesu, buduje też kompetencje przyszłości. Dzięki wyjątkowej osobowości i pomysłowości nakreśla i przewiduje trendy gospodarki jutra.