Kategorie, w których nagradzamy

Edukacja

Zwycięzcy w tej kategorii promują cyfrowe kompetencje, uczą lub tworzą projekty edukacyjne. Poprzez swoje działania edukacyjne wspierają proces zmiany myślenia o znaczeniu technologii lub kompetencji przyszłości w nowoczesnej gospodarce. Osoby nominowane mogą również promować Polskę na świecie w zakresie wykorzystania cyfryzacji i nowych technologii, wdrażają lub zachęcają do nowych rozwiązań w sektorze publicznym lub prywatnym. Zwycięzcy w tej kategorii najczęściej pracują w sektorze edukacyjnym lub sektorze administracji publicznej. Wielu z nich jest innowatorami w zakresie programów edukacyjnych.

Innowacje i technologie

Ta kategoria wyróżnia osoby, które tworzą organizacje oparte na innowacyjnym produkcie, usłudze lub zastosowaniach nowych technologii. Z kolei osoby wdrażające innowacje spowodowały, że ich organizacja funkcjonuje w obecnie w zupełnie nowym, innowacyjnym modelu. Nominowani mogą być również wybitni naukowcy komercjalizujący odkrycia z zakresu nowych technologii. Wielu nominowanych z odwagą skaluje biznes globalnie i buduje markę Polski na świecie.

Inwestycje

Osoby nominowane w tej kategorii przeprowadziły znaczące rundy inwestycyjne lub transakcje na rynku TMT/digital, pozyskując kapitał dla posiadanych (lub zarządzanych) przez siebie spółek, dostarczając kapitału takim spółkom, lub przez przejęcia spółek z tego rynku.  Nominacje mogą opierać się również na transakcjach, angażujących mniejsze kwoty, pod warunkiem, że były one istotne lub wartościowe dla rynku z innych względów. Transakcje, uzasadniające nominacje mogą dotyczyć organizacji na dowolnym etapie rozwoju. Nominowani mogą być zarówno dostarczyciele kapitału (inwestorzy - osoby fizyczne, lub kluczowe osoby w organizacjach, odpowiedzialne za dane inwestycje, w przypadku osób prawnych), jak i osoby takie procesy wspierające (w szczególności - doradcy). "Aniołowie biznesu" mogą być nominowani, w przypadku potwierdzonego zaangażowania w więcej niż 2 transakcje w i udzielania bieżącego wsparcia spółkom. Osoby związane z programami akceleracyjnymi mogą być nominowane w przypadku potwierdzonego finansowania kolejnych rund spółek wspieranych w ramach tych programów.

Transformacja cyfrowa

Osoby nominowane w tej kategorii osiągnęły wybitne sukcesy w zakresie rozwoju organizacji w kierunku wykorzystującej nowe technologie, cyfrowe procesy lub kultury innowacyjnej. Zmiany te mogą dotyczyć firm, urzędów czy instytucji. Ich przedmiotem mogła być infrastruktura technologiczna, ale nie tylko. Mogła to być też zmiana kultury organizacyjnej, budowanie otwartego i elastycznego środowiska z nastawieniem na cyfrową, globalną gospodarkę. W tej kategorii punkt ciężkości położony jest na proces, nie na zwrot z inwestycji. Ta kategoria dotyczy przedstawicieli organizacji z wieloletnią tradycją, nie startupów.

Wizjoner

Osoba nominowana w tej kategorii posiada wieloletnie doświadczenie. Otwiera nowe, często innowacyjne obszary dla organizacji lub państwa. Dzięki wyjątkowej osobowości i pomysłowości nakreśla i przewiduje trendy gospodarki jutra.